Het bijzondere gebouw uit de Tweede Wereldoorlog staat jarenlang als een uitgebrande ruïne in Den Helder als Zeestad BV en Stichting Stelling Den Helder de koppen bij elkaar steken om een herbestemming voor het gebouw te vinden. Zij benaderen BOEi die hierin gespecialiseerd is om mee te denken en te doen.

Het logementsgebouw in Den Helder, een beladen erfgoed van de Duitse bezetter?

Het Logementsgebouw in Den Helder, ook wel het Casino genoemd, is in 1942 door het Duitse leger gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall; de Duitse verdedigingslinie die langs de hele kust van Noorwegen tot aan Spanje liep. De hiervoor gebouwde verdedigingswerken lagen op strategische punten, zoals bij Hoek van Holland en Den Helder.

Het kan niet met zekerheid gezegd worden, maar de restanten van het gebouw vertonen de signatuur van Albert Speer, de rijksbouwmeester van Hitler. Het is een opvallend gebouw in de omgeving van Huisduinen, gebouwd in neoclassicistische bouwstijl.
Na de Tweede wereldoorlog werd het gebouw door zowel de Koninklijke Landmacht als de Koninklijke Marine gebruikt. Daarna kwam het gebouw leeg te staan, het raakte behoorlijk vervallen en in 2009 werd het ook nog eens grotendeels door brand verwoest.

Op de website van BOEi vind u diverse verhalen van oud-gebruikers van het Casino/Logementsgebouw in Huisduinen.

De lange weg naar herbestemming

Vanaf 2001 is de Stichting Stelling Den Helder bezig gegaan om het logementsgebouw een passende nieuwe bestemming te geven. Inmiddels is dit helemaal gerealiseerd. De oude buitenschil met z’n unieke kenmerken is bewaard gebleven en in deze buitenschil is het Atlantikwall Centrum als een soort moderne ‘doos’ geplaatst en ingericht met een mooie tentoonstelling. Een beleving waar je verhalen en ervaringen terugvindt van de bewoners van Den Helder uit de periode van de Tweede Wereldoorlog.
Ontworpen door Platvorm, Amsterdam en gebouwd door Expotise.

Voor meer informatie over het museum en de tentoonstelling: www.atlantikwallcentrum.nl