Opleverdatum:

oktober 2021

In samenwerking met:

Platvorm Amsterdam, Stichting Zeestad Den Helder

Het Atlantikwall Centrum is een museum gevestigd in een administratiegebouw van de Duitse marine in Huisduinen. In het museum is veel informatie te zien over de Atlantikwall, de oorlogsgeschiedenis van het Waddengebied en van Den Helder.

In het museum wordt het verhaal van de Atlantikwall vanuit verschillende perspectieven verteld. Het wordt toegelicht aan de hand van de ervaringen van Nederlandse en Duitse soldaten, bewoners van de stad en werknemers van de Rijkswerf, doelwit van geallieerde bombardementen. 

Nu is er een interactieve maquette aan de tentoonstelling toegevoegd. Met deze maquette wordt het verhaal verteld van Huiduinen voor, tijdens en na de oorlog. Met behulp van een laser kun je de verhalen van diverse punten in Huisduinen starten. Richt de laserlamp op een gebouw in de maquette en het betreffende verhaal wordt verteld.